SPORTSKO PRAVO

Razvoj sportske industrije, kao i sve veća politička i ekonomska zastupljenost sporta u društvu u proteklom periodu znače i direktan razvoj i širenje pravne grane sportskog prava. Sportsko pravo, kao samostalna grana prava, u posljednjem periodu se sve aktivnije razvija i sve je prisutnije u delokrugu rada advokata, pri čemu je razvoj istog neodvojivo povezan sa tzv. tradicionalnim pravnim oblastima, kao što su ugovorno, poresko, radno i odštetno pravo. Veliki uticaj na razvoj ove posebne oblasti prava ima činjenica da sport ima specifičan položaj kako u društvu tako i u pravnom poretku, što je prvenstveno rezultat autonomnog položaja pojedinih sportskih organizacija, u okviru kojih važe autonomna pravila, a ona neposredno utiču na položaj određenog subjekta i njegova prava u odnosu sa drugima.

U našoj advokatskoj kancelariji nudimo pravne savjete i zastupanje sportista, sportskih klubova i drugih subjekata koji posluju u oblasti sporta.

Stručnjaci iz oblasti sportskog prava:

STUPITE U KONTAKT

Naše kancelarije se nalaze u centru Ljubljane.
Neposredna blizina svih važnih pravosudnih, upravnih i drugih institucija omogućava nam da efikasno sprovodimo interese naših klijenata.

Scroll to Top