ŠPORTNO PRAVO

Razvoj športne panoge in vedno večji politična ter ekonomska vloga športa v družbi v zadnjem obdobju pomenijo tudi neposreden razvoj in širitev pravne panoge športnega prava. Športno pravo se kot samostojna veja prava v zadnjem obdobju vse bolj aktivno razvija in postaja vedno bolj prisotna v odvetnikovem delokrogu, pri čemer pa je njen razvoj neločljivo povezan s t. i. tradicionalnimi pravnimi področji, kot so pogodbeno, davčno, delovno in odškodninsko pravo. Velik vpliv na razvoj tega posebnega pravnega področja predstavlja dejstvo, da ima šport tako v družbenem kot tudi v pravnem redu specifičen položaj, ki je predvsem posledica avtonomnega položaja posameznih športnih organizacij, v katerih veljajo avtonomna pravila, ta pa neposredno vplivajo na položaj posameznega subjekta in njegove pravice v razmerju do drugih.

V naši odvetniški družbi ponujamo pravno svetovanje in zastopanje športnikov, športnih klubov in drugih entitet, ki delujejo na področju športa.

Strokovnjak, ki pokriva področje športnega prava:

STOPITE V STIK

Naše pisarne se nahajajo v mestnem jedru Ljubljane.
Neposredna bližina vseh pomembnih sodnih, upravnih in drugih ustanov nam omogoča učinkovito uveljavljanje interesov naših strank.

Odvetniška družba Podjed, Kahne in partnerji o.p. – d.o.o.
Štefanova ulica 13A
1000 Ljubljana, Slovenija

Scroll to Top