Žana Majhenič

ŽANA MAJHENIČ

magistar prava, advokatski pripravnik

Žana Majhenič pridružila se advokatskoj kancelariji Podjed, Kahne i partneri o.p. – d.o.o., pristupilo jula 2021 kao advokatski pripravnik. Tokom studija obavljala je i praksu u drugim advokatskim kancelarijama kancelarije u Sloveniji i inostranstvu u okviru programa Erazmus+, međunarodne razmene gde iskustvo stekao uglavnom u oblasti građanskog i međunarodnog prava. Ona je takođe Erazmus razmena studija u Madridu.

Obrazovanje

  • 2014 – 2019: Pravni fakultet Univerziteta u Ljubljani
  • 2018 – 2019: Universidad Carlos III de Madrid, studijska razmjena
  • 2019 – 2021: Pravni fakultet Univerziteta u Ljubljani, magistarski studijski program

Radno iskustvo

  • 2019 – 2020: Gestion Legal Integrada S.L., (Erasmus+ program)
  • 2020 – 2021: Advokatska kancelarija Kozinc in partnerji 
  • Od 2021: Advokatska kancelarija Podjed, Kahne i partneri

Žana Majhenič govori

  • 🇬🇧 engleski
  • 🇪🇸 španski
  • 🇭🇷 hrvatski
  • 🇷🇸 srpski

STUPITE U KONTAKT

Naše kancelarije se nalaze u centru Ljubljane.
Neposredna blizina svih važnih pravosudnih, upravnih i drugih institucija omogućava nam da efikasno sprovodimo interese naših klijenata.

Scroll to Top