PRAVO HARTIJA OD VREDNOSTI

Pravo o hartijama od vrijednosti je jedna od najvažnih pravnih oblasti, podjednako značajno kao i informacije koje investitori koriste za donošenje odluka.

Vrijednost akcija, obveznica i drugih hartija od vrijednosti zavisi od finansijskog stanja izdavaoca, kao i stanja na tržištu. Na osnovu više od decenije našeg iskustva, savjetujemo klijente u oblasti prava hartija od vrijednosti, i to po pitanjima vezanim za izdavanje hartija od vrijednosti i upravljanje imovinom, kao i akvizicije i odbranu od preuzimanja. Takođe, na osnovu stečenog iskustva pružamo vrhunske savjete u oblasti koncentracije kapitala i zaštite konkurencije.

Stručnjak iz oblasti prava hartja od vrijednosti:

STUPITE U KONTAKT

Naše kancelarije se nalaze u centru Ljubljane.
Neposredna blizina svih važnih pravosudnih, upravnih i drugih institucija omogućava nam da efikasno sprovodimo interese naših klijenata.

Scroll to Top