RADNO PRAVO

Našim klijentima nudimo kvalitetne usluge, kako u pojedinačnim, tako i u kolektivnim sporovima između radnika i poslodavaca.

Shodno potrebama klijenata i zahtevima za brzo prilagođavanje organizacije rada tržišnoj situaciji savjetujemo naše klijente u vezi sa reorganizacijom radnih mesta, pripremom opštih akata poslodavaca i sprovođenjem postupka prestanka ugovora o radu.

Svakodnevno savjetujemo i radnike i poslodavce, što nam daje podlogu za sveobuhvatno otkrivanje i rješavanje radnih sporova i problema u vezi sa radnim pravom.

Stručnjaci iz oblasti radnog prava:

STUPITE U KONTAKT

Naše kancelarije se nalaze u centru Ljubljane.
Neposredna blizina svih važnih pravosudnih, upravnih i drugih institucija omogućava nam da efikasno sprovodimo interese naših klijenata.

Scroll to Top