PRAVO INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

U dinamičnoj oblasti prava elektronskih komunikacija, koje se razvija gotovo jednako brzo kao i same elektronske komunikacije, zastupamo više međunarodnih koncerna na slovenačkom tržištu. Naša delatnost obuhvata aktivnosti na dobijanju licenci, njihovoj zaštiti i ostvarivanju prava koja nastaju za nosioce licence u odnosu na nacionalni regulatorni organ i druge učesnike na tržištu elektronskih komunikacija. Bogato iskustvo nam takođe omogućava da efikasno zastupamo i savjetujemo klijente u oblasti ugovornog prava na području ugovornog prava elektronskih komunikacija.

Stručnjaci iz oblasti prava informacionih tehnologija:

STUPITE U KONTAKT

Naše kancelarije se nalaze u centru Ljubljane.
Neposredna blizina svih važnih pravosudnih, upravnih i drugih institucija omogućava nam da efikasno sprovodimo interese naših klijenata.

Scroll to Top